Meditācija - Ievads meditēšanā

  Par mums   Meditāciju veidi   Meditācijas Kursi   Kas notiek meditācijā   Mediju / Ekstrasensu skola

Kas notiek meditācijā


Kas notiekas meditācijā, ko var pieredzēt meditācijā?

Meditācija ir sevis iepazīšanas ceļš. Ir ļoti daudz ko var pieredzēt meditācijās. Galvenais ko cilvēki pieredz meditācijā ir dziļš miers un atslābums. Tad uzreiz aiz tā seko tikpat liela daļa cilvēki kas pieredz enerģījas svārstības, tas ir - Meditācijā pieredz dziļas bailes, dziļas dusmas, šaubas, neziņu, satraukumu, strīdēšanos pašam ar sevi u.c. Kāpēc tā?
Meditācijā kad mēs iegūstam mieru, mums pastiprinās enerģījas un prāta nemiers ir nomierinājies. Tad pastiprinoties enerģījām visu mūsu zemapziņu, vai kā es saku iekšējās enerģījas sāk celt uz augšu. Šīs bieži var saukt arī par iekšējām emocijām. Meditācija šīs emocijas, enerģījas, sajūtas sāk celt uz augšu uz tavu apziņu lai tu tās atbrīvotu. Bieži šīs emocijas un enerģījas ir tās kuras traucē mums mūsu pašu dzīvēs.

Piemēram, ja mūsos ir dziļi apslēptas dusmas, mēs bieši sadusmojamies dzīves laikā un tas var mums traucēt ikdienas dzīvē vai situācijās.
Bailes - Meditācijā ja sastopam bailes, šī ir diezgan blīva enerģija, un šī pati zemapziņas enerģīja mums traucē arī ikdienā, un meditācija to paceļ uz augšu lai mēs apzināts šo enerģīju mūsos kas nosēdusies, un spētu to atbrīvot.

Tas pats attiecas arī cilvēkiem kuri apsieduši kādu emociju, kuriem šaubas par sevi, kuri jūtas nemīlēti utt..
Meditācija ir tas rīks kur mēs ieskatāmies sevī lai spētu sevi sakārtot.

Saka ka meditācija ir arī dziedniecisks proces, tam varētu pilnībā piekrist, bet daudz plašākā jēdzienā. Jo šīs apspiestās emocījas ir bieži cēlonsi daudzām slimībām. Līdz ar to meditācija var šīs apslēptās emocijas un enerģījas atlaist lai mēs spētu sevi dziedināt.

Vairāk par šo principu es stāstu šajā video:
Video var skatīties šeit -> 


Kad esam savu iekšējo enerģīju sakārtojuši un daudz dziļās brūces atlaiduši, mūsu fiziskais un enerģētiskais ķermenis ir tīrs. Un mūsu dzīve mainās. Līdzīgi būtu - Mēs vairs nereāģējam ar bailēm, dusmām, šaubām, naidu, skumjām u.c. Mēs esam brīvi un pārliecināti par sevi un sākam apzināties savu dievišķo pusi.

Šajos gadījumos arī pastiprinās mūsu enerģētiskā daļa. Mēs sākam daudz vairāk sajust enerģījas, citus cilvēkus, un šajā brīdī mēs ļoti sākam iepazīt un sajust kā enerģījas mūsu ķermenī cirkulē un kā mēs spējam uzņemt enerģīju no apkārtnes, vai tieši otrādi neuzņemt vispār.

Šī ir arī sakne daudziem čī meistariem kā arī Ekstrosenciem, Sajust iepazīt saprast un tūlkot enerģījas ko spēj uztvert un sajust. Dažreiz jauniņajiem tas skan sarežģīti, bet patiesībā tas ir ļoti vienkārši, nepieciešama tikai prakse, grūtākais ir tikai tūlkot informāciju saprotamos vārdos. Jo daudz ko mēs uztveram sajūtās.

Tātad, saliekot kopā : Meditācijā varam pieredzēt, bailes, skumjas, dusmas, vientulības sajūtu, šaubas, un daudz daudz vairāk. Precīzāk visu kas mūsos ir, izcelt uz āru, lai mēs to sajustu un atlaistu.

Pēctam sākās enerģīju pastiprināšanās un sajušana, kas atrauj vaļā saikni, un enerģētisko tūlkošanu.

Cilvēki kuri strauji lieliem soļiem iet uz priekšu, un sāk strauji enerģījas pastiprināt, var sastapties arī ar dūllām galvām, sliktu dūšu, u.c. Šis ir blakus effekts tam ka cilvēks pārāk strauji iet uzpriekšu, un šūnas un ķermenis šādi šak no enerģījas atbrīvoties - Sliktā dūšā. Dulla galval liecina par to ka enerģījas sastrēgst ķermenī un sāk uz galvu spiest. Tehniski nekas slikts tas nav, bet veidojas diskomforts.

Meditācijā pieredzēt dziļu mīlestību?

Kad esam sevi saveduši kārtībā meditācijā mēs varam sajust daudz augstākas enerģījas no augstākām pasaulēm. Mūsu daļa arī eksistē augstākās pasaulēs, caur meditāciju mēs sākam to iepazīt. Šādi var pavērties vaļā viedums, un dziļa mīlestība pret visu, un pret sevi. Šādi mēs sākam iepazīt savu patieso būtību. Viedums dažreiz spiežās ārā vārdos, vēlies to nodot, vēlies dalīties savās atklāsmēs un atdziņās. Šo es saucu par gaismas enerģīju, gaismas enerģīja ir kas tāds ko var tikai sajust, un šo sajūtu novēlu visiem!

Lai jums skaista un jauka šī meditācijas un sevis iepazīšanas taka! Tas ir pildījums dvēselei un sev pašam!
Priekā! 

 

 Pievienotās bildes